Visuel Brainstorming

Artikel på Innovationtools omkring hvordan man laver en visuel brainstorming. Tager bl.a. udgangspunkt i at man kan gøre det med brug af Lego; lidt ala Lego Serious Play. Det giver klart nogle andre muligheder at gøre det visuelt og i tre dimensioner. Giver bl.a. en mere konkret kommunikation set i forhold til mere abstrakte, nedskrevne ideer som kan være svære at forstå og kommunikere. På den negative side kan man risikere at bruge uforholdsmæssig lang tid på at kreere ideerne i stedet for at skabe nye… og det kan ende i at flowet brydes. Det sker dog sjældent hvis man har en bare nogenlunde facilitator af processen.

Sidste 5 indlæg i kreativitet, teknikker

Tags: , , ,

Leave a Reply