Archive for the ‘citater’ Category

En del af noget større

Saturday, August 16th, 2008

Jeg har tidligere skrevet om FLOW. Et begreb opfundet af den amerikansk-ungarske psykolog Mihaly Csikzentmihaly og som omhandler den universielle oplevelse, hvor vi glemmer os selv og bliver en del af noget større. Og det kan opleves i alskens forskellige sammenhænge – på arbejdet, i trafikken, når du dyrker sport eller laver noget helt tredje. Det er netop det universielle ved følelsen, at når man spørger en række forskellige mennesker med forskellige hobbies og professioner hvornår de er mest “lykkelige”, ja så beskriver de følelsen på samme måde.

I dette efterårs program fra Folkeuniversitetet i Emdrup interviewer Steen Nepper Larsen Csikzentmihaly omkring FLOW-begrebet og jeg vil lige tillade mig at citere:

Du fremhæver, at den der selv kan sætte sine egne mål i livet, formår at skabe en nødvendig orden ud af kaos. Men samtidig at jeg’et også må lære at forsvinde og give afkald på sin selvcentrerethed. Hvordan kan et ulmativt projekt for selvkontrol kombineres med selvglemsel og selvopløsning?

“Det er et af de mest interessant paradokser i det menneskelige bevidsthedsliv, at folks selvtillid øges efter episoder, hvori de har glemt sig selv. Det synes at være selvmodsigende; men det er sådan det fungerer. Du føler dig stærkere og får en større selvtillid i de flow-oplevelser i hvilke, du glemmer dig selv.”

Det med at glemme sig selv, fik mig til at tænke på Ricoloop som jeg skrev om fornylig – en improviserende kunstner jeg oplevede på Roskilde, som netop fremhævede at hans musik var bedst når han glemte sig selv. Når han var i “flow”.

UPDATE:

Fandt lige at selve interviewet er fra universitetsmagasinet Asteriks, DPU, som er tilgængelig online. Læs hele interviewet her.

Blogging & Tilfældet

Sunday, June 22nd, 2008

Kaffe-møde med Per i går (som jeg har mødt via denne blog). Vi snakker bl.a. om hvad godt der kommer af at blogge. Hvad meningen med det er og hvilken værdi der skabes?

Udover at blogging generelt har en terapeutisk effekt og er godt for dig, kom jeg til at tænke på Louis Pasteurs citat “Luck favours the prepared mind“, som jeg tidligere har skrevet om. Typisk et citat som bruges i forbindelse med kreativitet, men det har også relevans i forhold til det at skrive på en weblog. Her inviterer man netop til dialog og åbner op for nye input – som kan være overraskende og være det man ikke vidste, at man manglede. En weblog kan derved i overført betydning være en “prepared mind”, som øger sandsynligheden for de positive tilfældigheder.

Det med, at man kan få input via webloggen, som man ikke vidste at man manglede, er noget helt essentielt i det at åbne op. Et typisk eksempel kan være, at du står med et problem, du ikke ved hvordan du skal løse – og hvordan googler man f.eks. en løsning, som man ikke kender? Eller måske et problem man ikke kender? Hvordan formulerer man spørgsmålet? Google er god – men man skal kende spørgsmålet, man gerne vil have svar på. Åbenheden i webloggen kan i ideelle tilfælde, give de spørgsmål eller den viden – som man ikke vidste, at man burde kende – simpelthen ved at der åbnes op for relationer og input fra alle læsere.

I samme boldgade har jeg personligt også haft den erfaring pludselig at modtage mails med job-tilbud, opgaver eller lignende fra personer, som har læst eller googlet nogle af mine tidligere indlæg. Typisk er det ældre indlæg, som jeg ikke husker at have skrevet, hvorfor at jeg føler at tilfældighederne virkelig kommer i spil!

Blog og få det godt

Wednesday, May 28th, 2008

Forskning viser at blogging er sundt. Eller snarere – det er sundt at skrive og ergo er blogging sundt.

“But besides serving as a stress-coping mechanism, expressive writing produces many physiological benefits. Research shows that it improves memory and sleep, boosts immune cell activity and reduces viral load in AIDS patients, and even speeds healing after surgery. A study in the February issue of the Oncologist reports that cancer patients who engaged in expressive writing just before treatment felt markedly better, mentally and physically, as compared with patients who did not.”

Placebo-effekt bliver dog nævnt i artiklen specielt relateret til at det, at vi brokker/ynker os hvilket fungerer, som et “socialt” placebo for at blive tilfredsstillet. Her vil jeg dog vove at påstå at forskerne lige burde læse artiklen fra Mind Hacks bloggen “Placebo is not what you think“. Den er faktisk rigtig spændende og nuancerer placebo begrebet ganske fint.

“For example, not every improvement that happens after someone is given a placebo treatment is the ‘placebo effect’ (some symptoms will just get better by themselves) and not every improvement after medication is the active effect of the drug, some of that will be ‘placebo effect’ too.”

Interessant er f.eks. at heroin misbruger til tider injekterer sig med vand, hvilket har en “placebo-effekt” og virker på abstinenserne – selvom misbrugerne udmærket ved at det er vand. Placebo er altså ikke afhængig af “tro” – men kan lige så vel skyldes konditionering.

Forskningsnyheden oprindelig spottet ved Elmose/Mediehack hvor der er yderligere links.

BMJ this week
Creative Commons License photo credit: Pickersgill Reef

Sitcoms, gin & fri-tid

Sunday, May 4th, 2008

Jeg kom til at tænke på William Hogarth’s gravering “Gin Lane” (1751), da jeg så nedestående 16 minutters video med Clay Shirky (forfatter til bogen “Here Comes Everybody: The power of organizing without organizations” som udkom fornylig). I videon lufter han ideen om at gin var midlet der blev brugt socialt til at tackle omvæltning under den industrielle revolution. Han trækker derefter en parallel til den omvæltning, der har stået på siden 1945, hvor de fleste pludselig har fået store mængder af fritid – som de ikke har vidst hvad de skulle bruge på. I stedet for at dulme panikken i gin, hedder den moderne løsning sitcoms, soap operas og dets lige.

Clay’s løse regnestykke er således at Wikipedia (alt inklusiv) har taget rundt regnet 100 millioner timer at bygge. Og at der bliver set 1 milliard timers tv årligt i USA – altså at der er et “kognitivt overskud” som kan bruges til at kreere 10 wikipedia projekter årligt. I det hele taget er hans pointe at vi som samfund har uendelig meget tid at trække på (ved at skrue ned for tv-kigning), og at dette også automatisk vil ske i og med at den ny generation af forbrugere vil gå fra at være passive modtagere til aktive deltagere, som kræver et niveau af interaktion med det givne medie.

At han har én pointe i forhold til det overskud, som vi som samfund i princippet kan trække på hvis folk lader være med at se så meget tv, er jeg ikke i tvivl om. Hjemlige tal for Danmark (slide 5) viser således at vi i 2006 i gennemsnit har set 17,5 times TV per uge. Altså 910 timer årligt eller cirka 38 døgn. Hvis vi ganger med en befolkning på 6 millioner vil det altså sige at vi i DK sammenlagt har brugt omkring 227,5 millioner døgn på tv bare i 2006. Flot, ikke?

Altså 2 danske projekter af wikipedia størrelse, hvis vi nu valgte at bruge tiden på det i stedet. Er selvfølgelig ikke realistisk og regnestykkerne bliver let lidt søgte når man bare ganger op på den måde. Der er dog klart noget at komme efter – og også noget som er særdeles relevant i forhold til hvordan tv-mediet og andre medier ændrer sig og hvordan der kommer flere og flere eksempler på “participation architecture”, hvor vi går fra at være passive forbrugere til mere aktive.

Dog, hele tendensen med at bruge sin fri-tid mere aktivt på at skabe noget, er nok også en del af tidens ånd, som jeg tidligere har nævnt med et citat af Bo Green Jensen ved Weekendavisen:

“Det er sejt at have travlt på en konstruktiv måde.”

Og denne tidens trend har selvfølgelig også sine konsekvenser. Og måske bliver tv-kigning, sitcoms og gin, bare afløst af noget andet.

Videon oprindeligt set ved Trine-Maria

Den gode samtale

Thursday, April 24th, 2008

The good dialogue

Lige siden jeg så ovenstående billede ved Designcrush har det rumsteret og jeg har tænkt tanker om at møde hinanden i samtalen, i sproget og hvordan et lignende billede ville se ud hvis vi snakkede stiliserede samtaler som coaching. Er ikke rigtig kommet til en afklaring af hvordan det ville se ud, ud over nogle tanker om at en coaching samtale er en taleboble inden i en anden taleboble. Der er jo her kun én der taler og så én (coachen) der stiller spørgsmålene og derved styrer samtalen – og påvirker hvad “the good stuff” bliver.

Selvom jeg kan lide billedet blev jeg dog også bevidst om dets mangler, da jeg stødte på følgende i en bog jeg er ved at læse (Det udelelige – Niels Bohrs aktualitet i fysik, mystik og politik – af Tor Nørretranders):

“Hvis vi indser, at sprogets forhold til virkeligheden er noget, vi ikke kan tale om (i sproget, i virkeligheden), er der da ikke fortsat muligheden af, at der er områder af virkeligheden, som ikke kan påtales i sproget, men alligevel er? Dette spørgsmål kan vi stille Peter Zinkernagel.

‘Jeg har en mistanke om, at Bohr ikke forstod, at logikken pr. definition er begrænset’ siger Zinkernagel. ‘At han ikke indså, som jeg mener at kunne vise næsten tvingende, at logikken er meningsløs, hvis der ikke er noget, logikken handler om. Hvis ikke logikken har et begrænset gyldighedsområde, kan vi slet ikke forstå logikken’ siger Zinkernagel.

‘Det er derfor klart, at der er dele af virkeligheden, vi ikke kan tale om. Det er endda klart, at vi slet ikke kunne tale sammen, hvis ikke det var tilfældet…” (citeret fra side 272)

Dette er selvfølgelig et grundfilosofisk spørgsmål men min umiddelbare association da jeg læste dette var at “the good stuff” i samtalen er så meget mere end det sagte. Det er også det usagte, det er måden det siges på både ved betoning, kropssprog, ordvalg etc. Det er de associationer der dannes hos modtageren og det fællesskab der opstår gennem dialogen. Samtale er ikke bare sam-tale.

ps.
Se også mit indlæg Samtale 2.0 med tanker om hvilken form for samtaler vi har.

Box-Quote

Friday, March 28th, 2008

“I’ll be more enthusiastic about encouraging thinking outside the box
when there’s evidence of any thinking going on inside it.”

Terry Pratchett 
Den forfatter i England der er mest udsat for butikstyveri (i følge Wikipedia).

Sokker & neoliberalisme

Wednesday, February 20th, 2008

Hør og se Kiki & Bubu, to sokker, give en kortfattet forklaring på hvad neoliberalisme er og det skift der har været i forhold til tidligere tiders opdeling af arbejdsgiver og arbejder. Og lige et citat fra Weekendavisen af Bo Green Jensen, som jeg synes meget godt rammer tidens ånd:

Det er sejt at have travlt på en konstruktiv måde.”

Gad vide om sokkerne går som børnetv? Der bliver i hvert fald ikke talt ned til børnene, that’s for sure. Set ved Shevy.

Machiavelli om innovation

Thursday, January 10th, 2008

“Nothing is more difficult to undertake, more perilous to conduct, or more uncertain in its outcome than to take the lead in introducing a new order of things, for the innovator has for its enemies all those who have done well under the old, and lukewarm defenders who may do well under the new.”

Niccoló Machiavelli, Fyrsten (eng. The Prince)

 Set ved Innovationtools

Citat fra Hjertestormen

Thursday, September 20th, 2007

Jeg læser lidt i bogen Heartstorm af Rolf Jensen (kan købes via linket til kun 6$), som er efterfølgeren til hans ret så kendte “Dream Society”. Er desværre ikke kommet så langt i den, da jeg er blevet shang hajet af krimien “Power of the Dog” af Don Winslow. Sådan kan det jo gå… og jeg er da heller ikke umiddelbart ubetinget grebet af Heartstorm.

Dog, allerede på side 13 kom følgende som rammer lige ned i mine tanker omkring empatisk produktudvikling :-)

Vi har skabt sofistikerede redskaber til at måle og forudse forbrugerens materielle behov. Segmenteringen af forbrugerne efter avancerede kriterier er en videnskab. Den tager hensyn til forskellige livsstile, men sigtet er forsat at analysere de materielle behov. Nu er den store udfordring at skabe redskaber til at forstå og analysere forbrugerens emotionelle behov. Det er i stigende grad dem, der bestemmer købsadfærd, medarbejdernes resultater og vurderingen af ledelsens kvalitet.”

Ideens natur

Friday, August 17th, 2007

“If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive property, it is the action of the thinking power called an idea, which an individual may exclusively possess as long as he keeps it to himself; but the moment it is divulged, it forces itself into the possession of every one, and the receiver cannot dispossess himself of it. Its peculiar character, too, is that no one possesses the less, because every other possesses the whole of it. He, who receives an idea from me, receives instruction himself without lessening mine; as he who lights his taper at mine, receives light without darkening me.

That ideas should freely spread from one to another over the globe, for the moral and
mutual instruction of man, and improvement of his condition, seems to have been peculiarly and benevolently designed by nature, when she made them, like fire, expansible over all space, without lessening their density in any point, and like the air in which we breathe, move, and have our physical being, incapable of confinement or exclusive appropriation.”
Thomas Jefferson

Set hos Workz som jeg nævnte den anden dag. Der går ikke noget tabt af ideer ved at de deles, ja, man kan vel ligefrem sige at de bliver mere værdifulde des mere de bliver delt? De får i hvert fald større udbredelse og indflydelse, da man netop ikke kan sige nej til ideer. Det interessante er jo at det sidste Jefferson omtaler omkring spredning over jorden etc. nu er muligt på splitsekunder.

Og, det er jo især også interessant når vi snakker om ideer som “Memer”, altså som enheder af kulturel information der spredes på samme måder som gener gør det i biologien. De formerer sig, udvikler sig, uddør, overlever , muterer.

Bertelsen, den kreative supermand

Thursday, August 16th, 2007

Jeg er ikke den type, der gør det i idoler. Ja, faktisk erindrer jeg aldrig at have haft nogle. Det var ligesom om at det der med fodboldplakater, rockstjerner og dets lige, bare ikke lå til mig. Men Mikael Bertelsen (den 11 time, de uaktuelle nyheder mv.) er nok det nærmeste jeg kommer et egentlig idol. Ja, faktisk er han måske mit første og hidtil eneste idol?!  

Jeg blev lidt inspireret til dette indlæg af et indlæg jeg så hos Morten. Her citerede han fra en tale der blev holdt i 2004 da Mikael modtog Björn Afzelius prisen. Især blev der i talen talt om mod: 

“Modet til at gå imod strømmen. Modet til at stille sig udenfor – til at skyde med slangebøsse på Goliath. Modet til at arbejde intuitivt.”

Det er især det med “modet til at arbejde intuitivt” som jeg falder for. Det at kaste sig ud på åbent vand, have paraderne & forventningerne nede, bare prøve noget – uden at vide hvor det ender. Det er kreativitet på allerhøjeste plan! Det, fx. at lave tv hvor man ender med at danse appelsin dans med Kurt Strand fra Deadline. Kender du andre fra DR der kunne ende i den situation? Nej vel. Nok er hans programmer ikke altid lige vellykket – det er konsekvensen når man arbejder på den måde. Men, når de lykkedes (hvilket de oftest gør), ja, så er det høj klasse nærmende sig kunst.

Det eneste malurt i bægeret er at jeg én sjælden gang bliver grebet af tvivl. Hvor meget er mod, intuition, kreativt og overraskende for Mikael og hans gæster? Og, hvor meget er indstuderet, planlagt og øvet gentagne gange?

Leg & kreativitet

Wednesday, August 8th, 2007

”Mennesket leger kun når han fuldt ud er et menneske
og kun når han er fuldt ud et menneske leger han”
Friedrich Schiller

Stammer fra “Letters Upon The Aesthetic Education of Man” som kan downloades kvit og frit (klik på linket). Det at lege er jo noget vi alle kender, noget vi alle har gjort – og måske noget vi stadig gør? Dog, er der en mærkelig tendens til at des ældre vi bliver, des mindre vil vi kendes ved at vi leger. I stedet hedder det så hobbies. Eller rekreation.

Leg er egentlig et interessant emne. Først og fremmest er man i en speciel “mode” og agerer under nogle specielle rammer, hvor ens opførsel bliver vurderet anderledes. Bateson beskriver legen som et paradoks, fordi den både er og ikke er hvad den giver sig ud for at være – klassisk set ved dyreungers leg når de slås og bider, altsammen på en måde som signalerer at det ikke er virkeligt, men netop kun er leg. Altså at de meta-kommunikerer ved at udsende en masse signaler om at deres opførsel ikke er ægte men foregår under rammen leg. For mig at se handler det især en del om iscenesættelse og om en gensidig forståelse for hvilke regler der gælder for legen.

Al kreativitet er leg. Men ikke al leg er kreativt.

Der er ufattelig mange lighedstræk mellem den tilstand man er i når man leger og den man er i når man er kreativ. Fordrejet tidsfornemmelse, frygtløshed, FLOW etc. er bare nogle af karakteristikaene. I det hele taget er leg meget lig FLOW oplevelsen som beskrevet af Mihaly Csikzentmihaly som jeg tidligere har nævnt. Men det er vist et indlæg til en anden gang.

Lidt pudsigt når vi snakker leg og kreativitet, er ordet “re-kreation” som jeg nævnte tidligere. Kreation signalerer jo et eller andet med kreativitet; med at kreere eller skabe noget. Hmm… :-)

Bog-skrivning

Thursday, August 2nd, 2007

I’m writing a book. I’ve got the page numbers done.” 
Steven Wright 

Kender egentlig ikke manden bag citatet men viser sig at han er en amerikansk stand-up komiker som både har været med i Reservoir Dogs og Natural Born Killers. Og det må man jo have dyb, dyb respekt for! Ja, faktisk er han i K-Billy i Reservoir Dogs… altså ham dj´en i radioen.

Kan engang i mellem identificere mig lidt med citatet, når jeg roder med mit eget bog-projekt. Virker til tider uoverskueligt og som om man ikke kommer videre, da der bare bliver redigeret, slettet osv. Sidetallene har jeg dog lavet (eller dvs. dem laver word) & det er jo en begyndelse :-)

 

Forskning i kreativitet

Saturday, July 28th, 2007

We have come to recognize then, that the study of creativity and its development is one of the broadest and largest topics for research: The analysis of creativity in all its forms is beyond the competence of any one accepted discipline. It requires a consortium of talents: psychologist, biologist, philosophers, computer scientist, artist, and poets would all expect to have their say.
Medawar, P (1969): Induction and intuition. Philadelphia: American Philosophical Society.

Et klassisk citat af nobelprisvinderen Peter Medawar. Det triste er at det ikke virker til at have haft speciel stor indflydelse, da langt størstedelen af forskningen i kreativitet foretages af psykologer – og desværre ikke af særlig mange da det er et lettere overset forskningsfelt. Egentlig mærkeligt for man burde da mene at et emne som “kreativitet” virkelig var noget der trak? Altså, hvis vi kan finde ud af hvordan vi generelt bliver mere kreative, ja, hvad ville den samfundsmæssige effekt så ikke være?

Måske er det lidt fordi det er svært at forske i kreativitet? Kendetegnende for kreative processer er jo at de er overraskende og sker pludseligt – og hvordan forsker man i sådanne processer? En anden grund er nok at psykologien er et ret bredt felt med en mængde områder, som de fleste indenfor feltet synes er mere spændende… der er jo alskens psykiske sygdomme som tager langt det meste fokus. Netop derfor burde forskningsområdet sprede sig til andre felter, som Medawar pointerer. Disse har også værdifuldt at bidrage med & kunne være med til i højere grad at afdække mystikken forbundet med det at være kreativ.

At ikke-se

Tuesday, July 17th, 2007

Vi forsøger at se med hjernen, men hjernen ser kun, hvad den får besked om at se. Hjernen kan ikke spærre sine øjne op og bare se, bare for at nyde at se. Har du nogen sinde lagt mærke til, at når du holder op med at “se efter”, når du forsøger ikke at se, så ser du pludselig? Hvad er det, du ser? Hvem er det, som ser? Hvorfor er alt så anderledes – så vidunderligt anderledes – i sådanne øjeblikke? Og hvad er det mest virkelige, den form for vision eller det andet?
Henry Miller, Sexus bind 2, side 357-358

Minder mig i høj grad om citatet fra “Trækopfuglens Krønike” i mit indlæg om et nyt mindset. Synes på sin vis også der er paralleller til mit indlæg omkring “at ikke-tænke“. Det er en anderledes måde at opfatte verden på og spørgsmålet er vel om man kan anvende det aktivt og få et fornuftigt resultat ud af det? Som et skridt væk fra analysen og indsamling af fakta, til et stadie af fordybelse og intuitiv tænkning?