Archive for the ‘læring’ Category

Blogging & Tilfældet

Sunday, June 22nd, 2008

Kaffe-møde med Per i går (som jeg har mødt via denne blog). Vi snakker bl.a. om hvad godt der kommer af at blogge. Hvad meningen med det er og hvilken værdi der skabes?

Udover at blogging generelt har en terapeutisk effekt og er godt for dig, kom jeg til at tænke på Louis Pasteurs citat “Luck favours the prepared mind“, som jeg tidligere har skrevet om. Typisk et citat som bruges i forbindelse med kreativitet, men det har også relevans i forhold til det at skrive på en weblog. Her inviterer man netop til dialog og åbner op for nye input – som kan være overraskende og være det man ikke vidste, at man manglede. En weblog kan derved i overført betydning være en “prepared mind”, som øger sandsynligheden for de positive tilfældigheder.

Det med, at man kan få input via webloggen, som man ikke vidste at man manglede, er noget helt essentielt i det at åbne op. Et typisk eksempel kan være, at du står med et problem, du ikke ved hvordan du skal løse – og hvordan googler man f.eks. en løsning, som man ikke kender? Eller måske et problem man ikke kender? Hvordan formulerer man spørgsmålet? Google er god – men man skal kende spørgsmålet, man gerne vil have svar på. Åbenheden i webloggen kan i ideelle tilfælde, give de spørgsmål eller den viden – som man ikke vidste, at man burde kende – simpelthen ved at der åbnes op for relationer og input fra alle læsere.

I samme boldgade har jeg personligt også haft den erfaring pludselig at modtage mails med job-tilbud, opgaver eller lignende fra personer, som har læst eller googlet nogle af mine tidligere indlæg. Typisk er det ældre indlæg, som jeg ikke husker at have skrevet, hvorfor at jeg føler at tilfældighederne virkelig kommer i spil!

TED BIGVIZ

Saturday, March 29th, 2008

bigwiz.jpg 

The BIGVIZ is an exploration in visualizing the Big Ideas presented on the TED mainstage. Two visual cartographers, David Sibbet and Kevin Richards, created over 700 spontaneous sketches of the presenters’ ideas using Autodesk Sketchbook Pro software running on Wacom Cintiq tablets and rendered on a Perceptive Pixel multi-touch display. These tools illustrate the power of interactive visualization to present the big picture to foster insight and communicate ideas visually, central principles of design innovation.” 

Et par illustratorer har ved dette års TED konference brugt programmet Autodesk til at illustrere konferencerne. Me like! Prøv selv at downloade TED BIGVIZ pdf book, 200 sider illustreret på kryds og tværs. Og nu vi er ved det så snyd ikke dig selv for “The BIGVIZ Movie”, tager kun tre minutter.

Spottet på Notcot.

bigwiz2.jpg

Sokker & neoliberalisme

Wednesday, February 20th, 2008

Hør og se Kiki & Bubu, to sokker, give en kortfattet forklaring på hvad neoliberalisme er og det skift der har været i forhold til tidligere tiders opdeling af arbejdsgiver og arbejder. Og lige et citat fra Weekendavisen af Bo Green Jensen, som jeg synes meget godt rammer tidens ånd:

Det er sejt at have travlt på en konstruktiv måde.”

Gad vide om sokkerne går som børnetv? Der bliver i hvert fald ikke talt ned til børnene, that’s for sure. Set ved Shevy.

Mindset: Ikke-tænkende

Monday, January 7th, 2008

Mindsets er en måde at tænke på, det er en holdning, mentalitet og lignende. Det er også det der kendetegner et paradigme eller en ideologi, hvor man opfatter og beskriver verden ud fra en specifik ramme. Mindsets påvirker derfor vores handlinger, og kan være bestemmende for hvordan vi opfører os.

Jeg interesserer mig især for nogle aktuelle mindsets for øjeblikket. Det er mindsets som dels er på vej, dels allerede er her. Det er mindsets som især bliver/er blevet aktuelle pga. den teknologiske udvikling og de muligheder denne giver den enkelte. Det er mindsets som i høj grad vil påvirke måden vi kommer til at arbejde og agere på fremover.

Jeg har tidligere præsenteret mindsettet Beta & mindsettet Generøsitet.

Mindset: Ikke-tænkende

Ikke-tænkende, ikke-dømmende. En sansende, intutiv helhedsforståelse. Som et alternativ til den rationelle analyse og reduktionistiske tilgang. Der hvor man ikke selekterer og indsamler information, men i stedet lader sig overstrømme med den og på basis af dette fornemmer hvad retningen er. Som beskrevet i mit indlæg “Et nyt Mindset?“. Det mindset jeg er mest i tvivl om, men også det jeg forventer mig mest af. Vil være en radikal forandring i forhold til den rationalitet der gennemsyrer samfundet pt. Måske er vi ikke gearet til det, måske er det for unaturligt for os, men tanken er meget interessant. Og, måske er jeg også bare lidt pjattet med den fordi den har noget Zen-budhistisk over sig. Hmmm.

Men, det er ikke udelukkende hippietanker – der er også “business” i det som vist med hele coaching bevægelsen og i især Karl-Otto Scharmers arbejde med Teori U og presencing. Også i forhold til mit eget koncept omkring “Empatisk Produktudvikling” som går skridtet videre fra at indsamle brugerdrevne innovationsdata til at forankre dette hos virksomheden og virksomhedens medarbejdere – til at skabe empati og helhedsforståelse.

Kendetegn for mindsettet: intuitiv, meditativ, ikke-rationel, flydende iagttagelse

Måske er generøsitet noget der ligger naturligt i mennesket og som vi bare ser forstærket pga. teknologien? Måske er beta et udtryk for at tænke emergens? Og, måske er “ikke-tænkende” bare et udtryk for en form holistisk tankegang iklædt moderne klæder?

Ødelagte associationer

Saturday, August 18th, 2007

Sad i går og kom tilfældigt til at høre Louis Armstrong med “What a Wonderfull World”. En god klassiker. Men desværre en sang der er ødelagt for mig. Jeg tænker simpelthen “bleer” når jeg hører den, jf. reklamen i TV som bruger sangen skånselsløst. Tak for det Pampers :-(

Et eksempel i samme boldgade er når folk associerer “grøn” med øl. Tidligere var den gængse association jo natur, men nu er det så Tuborg. Ganske effektivt men også lidt trist hvis du spørger mig.

Og, ja, reklamer påvirker os ubevidst især på den måde vi associerer vi på. Men også vores perception bliver påvirket, jf. denne artikel som fortæller om en fysiklærer i USA der har oprettet faget “Physics in Films” (oprindeligt set ved Newz). Selvfølgelig for at lokke elever til, men også ud fra den betragtning at flere og flere tror på fysikken i film – en fysik som sjældent stemmer overens med virkeligheden. Flere tror således at en bus der kører 110 km/t kan springe over et hul i en bro på 16 meter uden brug af rampe. Yeah, right!

Det værste eksempel med filmfysik jeg lige kan komme i tanke om er fra Batman Begins. En udmærket film men den blev altså lidt ødelagt for mig pga. plottet omkring mikrostråler der fordamper alt vandet i Gotham (og tildels den der monstertruck Batman kører rundt i oppe på et tegltag… Hallo.. tyngdekraft?!). Nå, men hvis mikrostrålerne er så effektive at de kan fordampe vandet inde i vandrørene på mange meters afstand… ja, så vil de alt andet lige også have en ret markant effekt på folkene rundt omkring. Vi består jo af ret meget vand… men det gælder måske ikke i Gotham?

Uddannelse & kreativitet

Tuesday, May 22nd, 2007

TED talk: Do schools kill creativity. (video set på Fremtidens Relationer)

Sir Ken Robinson argumenterer for, at vi har et uddannelsessystem hvor vi uddanner gode arbejdere fremfor kreative tænkere. Jeg tror han har en pointe. Hvad tror du?Og når vi snakker skoler og kreativitet skal vi næsten snakke om “Thinkering Spaces“. Godt & spændende initiativ og tak til Per for linket.

UPDATE:Video på Youtube af Tom Peters hvor han snakker om “Educate for a Creative Society”. Som han siger “I’m not sure I can do this. Because every time I talk about education I just want to stand in front of you and weep because it’s so pathetic what we do.”

Paradigmeskift

Tuesday, April 12th, 2005

En ting der slog mig i dag, var omkring læring og blogging. Jeg abonnerer på diverse weblogs der beskæftiger sig med f.eks. innovation. Gennem disse opnår jeg selvfølgelig læring omkring begrebet og jeg får mulighed for at se andres synspunkter. Men hvornår er det egentlig at vi lærer, sådan rigtigt? Når jeg snakker med andre omkring f.eks. innovation er det jo rørende så enige vi er – ligeledes på alle de weblogs jeg læser – det er få der virkelig kommer med nye betragtning, i stedet bygger man bare videre på eksisterende og forsøger at komme med nye betragtninger. Altså der opstår et art “community” omkring innovation som begreb, og der opstår en enighed og et sprog omkring det – f.eks. termer som sociale innovationer,  inkrementelle- og radikal innovationer osv. Den virkelig værdifulde læring finder vel først sted i det øjeblik at vi har et art personligt paradigmeskift? Altså hvor vi så at sige bliver rykket op med rode, fordi vi erkender noget som sandt, der er i modsætning til vores eksisterende verdensbillede. Altså at hvis vi altid har gået og troet at jorden er flad, og så der er en der viser os at den rent faktisk er rund – så oplever vi et personligt paradigmeskift og skal til at revurdere al vores tidligere viden og fortolkninger.

Er det ikke i paradigmeskift som disse at den mest værdifulde læring finder sted? Når vi bliver rystet i vores grundvold, men kommer videre, styrket og erkendelser rigere? Oplevelsen ligger vel meget op af AHA-oplevelsen som jeg tidligere har beskrevet omkring kreativitet; men alligevel, er den ikke lidt anderledes? Er kreativitet ikke mest set som en udbygning af eksisterende viden, hvor man f.eks. genererer ny viden ved at kombinere forskellige former for viden? Mens paradigmeskift vel er kendetegnet ved at vi “destruerer” viden? Men selvfølgelig går nye ideer og kreativitet hånd i hånd med destruktion og forandring. Så måske er disse personlige paradigmeskift i virkeligheden stærke AHA-opvelser. Og måske kan vi derfor sige at de er en del af en kreativ proces. Spørgsmålet der så melder sig er vel hvordan vi skaber de bedst mulige rammer for at den enkelte kan opleve sådanne hændelser – er det muligt at skabe disse rammer gennem weblogs? Og, er det så ikke et problem med en art community og fælles terminilogi omkring f.eks. innovation – skal der ikke skæve, anderledes og rystende betragtninger til for at man virkelig kan blive hylet ud af den, og få revurderet sine hidtidige betragtninger?

Læring; et emne jeg tror jeg skal have gravet lidt mere i. Det er vel reelt set et af de vigtigste emner overhovedet – hvordan lærer vi? Hvordan udvikler vi os? Hvordan tilegnes viden bedst muligt? Mange spørgsmål; lidt at sove på ;-)