Archive for the ‘livsstil’ Category

Digital nærhed

Monday, September 8th, 2008

… he was beginning to sense the rhythms of his friends’ lives in a way he never had before. When one friend got sick with a virulent fever, he could tell by her Twitter updates when she was getting worse and the instant she finally turned the corner. He could see when friends were heading into hellish days at work or when they’d scored a big success…

Each little update — each individual bit of social information — is insignificant on its own, even supremely mundane. But taken together, over time, the little snippets coalesce into a surprisingly sophisticated portrait of your friends’ and family members’ lives…

Fra Brave New World of Digital Intimacy, en spændende artikel i New York Times omhandlende digital nærhed og mangel på samme – eksemplificeret især ved Facebook & Twitter. Jeg kan meget godt lide ideen om at alle de små informationer som vi modtager gennem blogs, twitters og Facebook’en tilsammen bliver til noget meget mere. På sin vis forandrer det måden vi er sammen på når vi ses fordi vi jo så allerede ved hvad der er sket i hinandens liv – det vanlige med at høre hvordan det går og hvad der sket siden sidst bliver således irrelevant og vi kan i stedet tale om andre, måske mere spændende ting. Omvendt kan det også give den uheldige effekt, at vi egentlig ikke føler samme behov for at ses, som Caterina Fake, en af skaberne bag Flickr bemærker i artiklen:

At one point I realized I had a friend whose child I had seen, via photos on Flickr, grow from birth to 1 year old,” she said. “I thought, I really should go meet her in person. But it was weird; I also felt that Flickr had satisfied that getting-to-know you satisfaction, so I didn’t feel the urgency.

En sidste interessant ting som jeg lige vil nævne, er at artiklen berører den individuelle effekt, af hele tiden at modtage spørgsmålet omkring hvad ens “status” er – som set i f.eks. Facebook:

a culture of people who know much more about themselves. Many of the avid Twitterers, Flickrers and Facebook users I interviewed described an unexpected side-effect of constant self-disclosure. The act of stopping several times a day to observe what you’re feeling or thinking can become, after weeks and weeks, a sort of philosophical act.

Noget om jeg har behandlet med en noget mere kritisk vinkel i mit indlæg omkring utilsigtede konsekvenser ved dagbøger hvor pointen især er, at vi ikke længere bare er – men hele tiden skal forholde os til at være. Hat-tip til Mind Hacks hvor der er yderligere interessante betragtninger omkring hvad sociologer kan bruge alle disse værktøjer – og data-materiale til. Der nævnes desuden at Google netop har fået et patent, som dækker over at markedsføre til nøglepersoner i netværk – dem med mest indflydelse altså. Et naturligt træk – men hvad skal det dog ikke ende med?

Goldfarmers

Thursday, August 28th, 2008
http://flickr.com/photos/rangzen/130135683/sizes/o/

http://flickr.com/photos/rangzen/130135683/sizes/o/

Jeg synes det er lidt vildt at 400.000 lever af at samle virtuelt guld i World of Warcraft. Hvis man da kan kalde 800 kr. om måneden at “leve”. Men det går vist fint i Kina. Og nok er det vildt, at man kan “leve” af at høste guld i WoW. Men efter sigende har 700.000 amerikanere sidste år opgivet Ebay som deres primære indtægtskilde.

Vigtige Videoer

Monday, August 25th, 2008

YouTube Preview Image

Ovenstående video af Michael Welsch er meget seværdig og er en gennemgang af Youtubes historie – set ud fra en antropologisk indgangsvinkel. Welsch er også manden bag videoen “The Machine is Us/ing Us” som er en kort, interessant indgang til den digitale revolution.

Nu vi er ved videoerne så må jeg sige, at jeg er en stor fan af TED, hvor der findes bunker af interessante videoer fremført af nogle af de klogeste hoveder i verden. Se f.eks. deres tema How the Mind works som omhandler:

How exactly does the brain — a three-pound snarl of electrochemically frantic nervous tissue — create inspired inventions, the feeling of hunger, the experience of beauty, or the sense of self — and how reliable is it?

Bl.a. med indlæg af Dan Dennett, Dan Gilbert og Stephen Hawking.

Seth Godin har sagt klart at “Video Changes Things” og har i den forbindelse lavet en oversigt over videoer som kan forandre din organisation. Bestemt også nogle der er værd at se der.

En del af noget større

Saturday, August 16th, 2008

Jeg har tidligere skrevet om FLOW. Et begreb opfundet af den amerikansk-ungarske psykolog Mihaly Csikzentmihaly og som omhandler den universielle oplevelse, hvor vi glemmer os selv og bliver en del af noget større. Og det kan opleves i alskens forskellige sammenhænge – på arbejdet, i trafikken, når du dyrker sport eller laver noget helt tredje. Det er netop det universielle ved følelsen, at når man spørger en række forskellige mennesker med forskellige hobbies og professioner hvornår de er mest “lykkelige”, ja så beskriver de følelsen på samme måde.

I dette efterårs program fra Folkeuniversitetet i Emdrup interviewer Steen Nepper Larsen Csikzentmihaly omkring FLOW-begrebet og jeg vil lige tillade mig at citere:

Du fremhæver, at den der selv kan sætte sine egne mål i livet, formår at skabe en nødvendig orden ud af kaos. Men samtidig at jeg’et også må lære at forsvinde og give afkald på sin selvcentrerethed. Hvordan kan et ulmativt projekt for selvkontrol kombineres med selvglemsel og selvopløsning?

“Det er et af de mest interessant paradokser i det menneskelige bevidsthedsliv, at folks selvtillid øges efter episoder, hvori de har glemt sig selv. Det synes at være selvmodsigende; men det er sådan det fungerer. Du føler dig stærkere og får en større selvtillid i de flow-oplevelser i hvilke, du glemmer dig selv.”

Det med at glemme sig selv, fik mig til at tænke på Ricoloop som jeg skrev om fornylig – en improviserende kunstner jeg oplevede på Roskilde, som netop fremhævede at hans musik var bedst når han glemte sig selv. Når han var i “flow”.

UPDATE:

Fandt lige at selve interviewet er fra universitetsmagasinet Asteriks, DPU, som er tilgængelig online. Læs hele interviewet her.

Status tænkning

Thursday, July 24th, 2008

“When you get up in the morning, you do not think about triangles and squares and these similes that psychologists have been using for the past 100 years.

You think about status. You think about where you are in relation to your peers. You’re thinking about your spouse, about your kids, about your boss. Ninety-nine percent of your time is spent thinking about other people’s thoughts about you, their intentions, and all this kind of stuff. So sorting all that out, how we navigate this complex social world, there’s going to be a neuroscience to it, and I think it’s going to be very powerful.”

Fra video med Tom Wolfe og Michael Gazzaniga omkring status, fri vilje og neurovidenskab (oprindeligt spottet via Mindhack bloggens). Den er også transkriberet og kan læses så man lettere fanger alle pointerne.

Gazzaniga udtaler, at han tror, at neurovidenskaben de næste 20 år vil fokusere på at studere sociale processer mellem mennesker – og har ovenstående spændende pointe (side 5).

Make Mistakes

Friday, June 27th, 2008

Make mistakes! Good advice

Hvor tit har angsten for at fejle ikke afholdt dig fra at gøre noget? Akkurat som innovative virksomheder, bør vi alle stræbe efter at lave mange fejl. For det første fordi det er lærerigt at fejle – for det andet fordi mange fejl typisk afspejler sig i mange flere successer. Virksomheder som fejler ofte – og hvor det er tilladt at fejle – bliver gang på gang målt, som de mest innovative virksomheder. Simpelthen fordi de tør tage chancer – og fordi medarbejderne tør tænke lidt vildere, lidt mere kreativt end konkurrenten.

Hat-tip til Design Crush (som igen har billedet fra FFFFOUND.com)

Visuelle Illusioner 2008

Friday, June 20th, 2008

Via Mindhacks opdagede jeg, at der har været en konkurrence i bedste visuelle illusioner 2008 (de har den åbenbart hvert år). Nedenstående vandt og fungerer ved at man stirrer på figuren med fokus på prikken i en 20-30 sekunder.

 

 

Best illusion 2008

Dernæst sker det magiske og de blanke figurer fyldes af enten rød eller grøn farve (et såkaldt after image). Yderligere interessant er at farverne varierer afhængig af formen på figuren.

Links:
Top 10 visuelle illusioner i konkurrencen
Mulig forklaring på ovenstående illusion fra ophavsmændende

 

Videnskab, lykke og kapitalisme

Monday, May 26th, 2008

All In the Mind med halv times radio udsendelse med titlen “Can Science Measure Happiness?“. Mere om denne kan læses på bloggen, hvor forskellige lyttere også har skrevet kommentarer til udsendelsen.

Deltagere i radioprogrammet er: Neuroscientist Richard Davidson, Buddhist monk Matthieu Ricard, Buddhist scholar B. Alan Wallace, psychologist Daniel Gilbert and philosopher David Chalmers. Primært fokus er på selve det at måle lykken og de kommer rundt om flere spændende ting, f.eks. omkring buddhisme, meditation, det subjektive aspekt af “lykke” etc.

Allan Wallace:“… contemplatives have been raising for thousands of years and that is if you’re not simply banking on being lucky and investing in the world as if it is actually a mail order catalogue—I paid my money so please give me the happiness—but actually start cultivating your own mind, then that set point (of happiness) may indeed start to be elevated.”

Daniel Gilbert: “….. And so Adam Smith pointed this out, it’s not my point at all, that therefore people have to be duped into believing that more goods and services will make them more happy. Because they don’t get up in the morning saying what can I do for the economy today, they say how can I be happier?

So I think the economy, societies give us a whole host of lies about happiness, our genes do, genes want to perpetuate themselves, and so they say things like you’re going to love it, it’s going to make you happy;”

Det sidste citat af Daniel Gilbert, hvor han drager Adam Smith ind i samtalen, minder mig om en udsendelse af den 11. time, hvor den engelske filosof Phillip Blonde var gæst. Én af hans pointer er at kapitalisme gør os alle ulykkelige, da reklamer med videre, har som funktion at give os et konstant behov efter nye ting. Karsten har skrevet nogle bullits over highlights i denne udsendelse – som bestemt er værd at se!

Sitcoms, gin & fri-tid

Sunday, May 4th, 2008

Jeg kom til at tænke på William Hogarth’s gravering “Gin Lane” (1751), da jeg så nedestående 16 minutters video med Clay Shirky (forfatter til bogen “Here Comes Everybody: The power of organizing without organizations” som udkom fornylig). I videon lufter han ideen om at gin var midlet der blev brugt socialt til at tackle omvæltning under den industrielle revolution. Han trækker derefter en parallel til den omvæltning, der har stået på siden 1945, hvor de fleste pludselig har fået store mængder af fritid – som de ikke har vidst hvad de skulle bruge på. I stedet for at dulme panikken i gin, hedder den moderne løsning sitcoms, soap operas og dets lige.

Clay’s løse regnestykke er således at Wikipedia (alt inklusiv) har taget rundt regnet 100 millioner timer at bygge. Og at der bliver set 1 milliard timers tv årligt i USA – altså at der er et “kognitivt overskud” som kan bruges til at kreere 10 wikipedia projekter årligt. I det hele taget er hans pointe at vi som samfund har uendelig meget tid at trække på (ved at skrue ned for tv-kigning), og at dette også automatisk vil ske i og med at den ny generation af forbrugere vil gå fra at være passive modtagere til aktive deltagere, som kræver et niveau af interaktion med det givne medie.

At han har én pointe i forhold til det overskud, som vi som samfund i princippet kan trække på hvis folk lader være med at se så meget tv, er jeg ikke i tvivl om. Hjemlige tal for Danmark (slide 5) viser således at vi i 2006 i gennemsnit har set 17,5 times TV per uge. Altså 910 timer årligt eller cirka 38 døgn. Hvis vi ganger med en befolkning på 6 millioner vil det altså sige at vi i DK sammenlagt har brugt omkring 227,5 millioner døgn på tv bare i 2006. Flot, ikke?

Altså 2 danske projekter af wikipedia størrelse, hvis vi nu valgte at bruge tiden på det i stedet. Er selvfølgelig ikke realistisk og regnestykkerne bliver let lidt søgte når man bare ganger op på den måde. Der er dog klart noget at komme efter – og også noget som er særdeles relevant i forhold til hvordan tv-mediet og andre medier ændrer sig og hvordan der kommer flere og flere eksempler på “participation architecture”, hvor vi går fra at være passive forbrugere til mere aktive.

Dog, hele tendensen med at bruge sin fri-tid mere aktivt på at skabe noget, er nok også en del af tidens ånd, som jeg tidligere har nævnt med et citat af Bo Green Jensen ved Weekendavisen:

“Det er sejt at have travlt på en konstruktiv måde.”

Og denne tidens trend har selvfølgelig også sine konsekvenser. Og måske bliver tv-kigning, sitcoms og gin, bare afløst af noget andet.

Videon oprindeligt set ved Trine-Maria

Twistori

Wednesday, April 30th, 2008

Twitter I feel

Twistori - Wefeelfine med et Twittertwist.

Læs også mit indlæg “Vi har det godt” om Wefeelfine. Og mit indlæg “Flickrvision” om Twitter & Flickr-vision.

Moderne Lykke

Tuesday, April 29th, 2008

balloon

Jeg har tidligere omtalt lykkeforskeren Daniel Gilbert i mit indlæg “To be or not to be – happy“. Her linker jeg til en spændende TED-talk, hvor han fortæller om hans forskning, som især har fokus på hvor dårlige vi er til at forudsige hvordan noget vil påvirke os. For eksempel det, at vi tror noget negativt vil gøre os væsentligt mere ulykkelige end det egentlig gør. Eller det, at vi tror at noget positivt, som at vinde i Lotto vil gøre os meget mere lykkelige end det i realiteten gør. Gilbert’s forskning viser således at næsten en hvilken som helst påvirkning ikke har nogen indflydelse på dit lykkeniveau efter tre måneder.

I et interview i New York Times kan man læse mere om Daniel Gilbert og hans personlige forhold til lykke. Han fortæller bl.a. at den bedste indikator for et højt lykkeniveau er hvis personen har mange personlige relationer og bruger megen tid med venner og familie.

“We know that the best predictor of human happiness is human relationships
and the amount of time that people spend with family and friends.”

Det får mig til at spekulere på hvordan lykkeniveauerne vil ændre sig, når måden vi har relationer og er sammen på, ændrer sig? Gør de sociale teknologier ikke netop at vi er i stand til at have flere relationer? Måske ikke de tætte af slagsen men snarere mange flere perifiere. For eksempel kan du, hvis du er på min Facebook venne-liste, blive informeret om at jeg er i Skagen for øjeblikket. Teknologien gør altså, at næsten alle mine venner & bekendte ved at jeg er i Skagen, og hvis tilfældet er, at nogle af dem også er her, har vi en ideel mulighed for at mødes. Teknologien gør på den måde, at det er lettere at vedligeholde de fjerne relationer & at det er lettere at formidle information f.eks. om hvor man er, hvad man laver, hvordan man har det, om man har lyst til at mødes etc.

Vil disse sociale teknologier weblogs, Facebook, Twitter osv. gennem at give os flere muligheder for at opbygge og vedligeholde relationer, gøre os mere lykkelige generelt set?

Creative Commons License photo credit: WMFerrer 

Stay Alert – koffein tyggegummi

Monday, April 14th, 2008

Ualmindelig hård arbejdsuge i sidste uge med deadline på en EU ansøgning til programmet “Research for the benefits of SMEs” om fredagen. Det holdt hårdt men resultatet blev ganske tilfredstillende.

Irriterer mig dog, at jeg ikke nåede at få købt nogle “Stay Alert Gums” som jeg ellers havde tænkt på. Ville jeg være en ganske god setting at teste dem i. Det er koffeintyggegummi som efter sigende virker 5 gange hurtigere end kaffe og bl.a. bruges af det amerikanske militær, hvor produktet har vundet “Army´s Greatest Invention of the Year” i 2005.

Uddrag fra nogle af de kliniske studier der er udført:
…Consequently, Stay Alert chewing gum is a convenient and effective means of rapidly administering caffeine and may prove useful in ameliorating the effects of mental or physical fatigue associated with sleep deprivation or shift work….

… At 0300, 0500, and 0700 hrs subjects chewed two sticks of caffeinated gum (Stay Alert chewing gum) containing caffeine (50, 100, or 200 mg) or placebo.

Conclusion: These results indicate that bi-hourly administrations of caffeine 200 maintain vigilance performance across a single night without sleep….

Kunne da være ganske smart at have sådan et par pakker i baghånden når det lige brænder lidt på. Men selvfølgelig, bedre planlægning er altid at foretrække.

 

At få eller tage?

Friday, April 4th, 2008

Faldt over et længst forglemt indlæg, “Udlev dine drømme” som jeg skrev for 3! år siden. Omhandler det, at vi har en masse mål, drømme og planer – og at vi så sjældent får gjort noget ved dem.

Indlægget fik mig til at tænke på et af Seth Godin’s indlæg, “Getting vs. Taking”, som jeg læste den anden dag, og som har lagt og rumsteret lige siden. Handler om tage eller om at få.

Tager du dig en uddannelse? Eller får du en uddannelse? Venter du på at chefen giver dig mere ansvar? Eller tager du mere ansvar?

Lidt sort hvidt. Men der er alligevel noget om det. Hvad har du fået i dag? Og hvad har du taget?

Old Gamers

Thursday, March 13th, 2008

oldgamers1.jpg

Synes det er et ganske godt billede (spottet ved Design Crush). Får mig til at tænke på nyheden om at ældre på plejehjem i USA mødes omkring Nintendo Wii for at bowle, spille tennis eller andet. Får mig også til at tænke på den gamle dame jeg boede til leje ved i Hellerup for en del år siden. Hun blev 84 mens jeg boede der, og så skulle jeg da lige hjælpe hende med at købe ny pc, da hun synes den hun havde var lidt langsom…!

Lidt  i samme boldgade er mit indlæg “Den Ny Alderdom” med video af Poul Rasmussen, 83 år og kitesurfer.

Hvordan tror du din alderdom bliver?

Optimal Kaffe

Saturday, March 1st, 2008

Som så mange gange før sidder jeg og drikker en kop mens jeg blogger dette. Men hvordan er det egentlig lige med den dersens kaffe som både smager godt men som også har en række fysiologiske effekter?

Developing Intelligence har heldigvis lavet en genial guide med titlen “Caffeine: A User’s Guide to Getting Optimal Wired” (set via Mindhack). I den kan man læse at der for koffein gælder at:

  1. Indtag små mængder jævnligt. Mellem 20-200mg er den optimal dosis i forhold til ens kognitions apparat.
  2. Gør de rigtige ting når du er boostet på koffein. Du kan arbejde hurtigere, være mere koncentreret og måske endda huske bedre. Men det er tvivlsomt om du booster mere komplekse kognitive opgaver.
  3. Udnyt koffeinens styrker.  Effekten kan blive maksimeret eller minimeret afhængig af hvad du ellers har indtaget. Sukker virker positivt og grape juice har måske også en positiv effekt (studierne er ikke entydige). Effekten af koffein kan måske blive skjult ved at drikke grøn te som virker afslappende.
  4. Vær bevidst om hvornår du skal stoppe – og starte igen. Kaffe har en række positive konsekvenser for dit helbred, men også enkelte negative. Brug det derfor med måde og vær bevidst om at der vil opstå et element af afhængighed.
  5. Find en god kilde til koffein. Kaffe, espresso, chokolade, slikkepinde, sæbe etc. Og sørg nu for at få noget i en ordentlig kvalitet og med god smag. Det skal jo også nydes.

Læs mere på Wikipedia som har en meget omfattende artikel om koffein. Velbekomme.

Creative Commons License photo credit: Grace Fell