Posts Tagged ‘tor nørretranders’

Sexy Voices

Friday, May 2nd, 2008

Ny forskning viser at kvinders stemmer bliver vurderet mere sexede, når kvinden har størst sandsynlighed for at blive gravid (har ægløsning). Skægt, at sådan et signal kan påvirke os ubevidst. Jeg har på et tidspunkt også læst (mener det var i Det Generøse Menneske af Tor Nørretranders), at der er forskning, som viser forskelle mellem hvilke mænd, kvinder foretrækker afhængig af, hvor de er i deres menstruelle cyklus.

Billede af Nick Dewar. Oprindelig set ved Notcot.

Den gode samtale

Thursday, April 24th, 2008

The good dialogue

Lige siden jeg så ovenstående billede ved Designcrush har det rumsteret og jeg har tænkt tanker om at møde hinanden i samtalen, i sproget og hvordan et lignende billede ville se ud hvis vi snakkede stiliserede samtaler som coaching. Er ikke rigtig kommet til en afklaring af hvordan det ville se ud, ud over nogle tanker om at en coaching samtale er en taleboble inden i en anden taleboble. Der er jo her kun én der taler og så én (coachen) der stiller spørgsmålene og derved styrer samtalen – og påvirker hvad “the good stuff” bliver.

Selvom jeg kan lide billedet blev jeg dog også bevidst om dets mangler, da jeg stødte på følgende i en bog jeg er ved at læse (Det udelelige – Niels Bohrs aktualitet i fysik, mystik og politik – af Tor Nørretranders):

“Hvis vi indser, at sprogets forhold til virkeligheden er noget, vi ikke kan tale om (i sproget, i virkeligheden), er der da ikke fortsat muligheden af, at der er områder af virkeligheden, som ikke kan påtales i sproget, men alligevel er? Dette spørgsmål kan vi stille Peter Zinkernagel.

‘Jeg har en mistanke om, at Bohr ikke forstod, at logikken pr. definition er begrænset’ siger Zinkernagel. ‘At han ikke indså, som jeg mener at kunne vise næsten tvingende, at logikken er meningsløs, hvis der ikke er noget, logikken handler om. Hvis ikke logikken har et begrænset gyldighedsområde, kan vi slet ikke forstå logikken’ siger Zinkernagel.

‘Det er derfor klart, at der er dele af virkeligheden, vi ikke kan tale om. Det er endda klart, at vi slet ikke kunne tale sammen, hvis ikke det var tilfældet…” (citeret fra side 272)

Dette er selvfølgelig et grundfilosofisk spørgsmål men min umiddelbare association da jeg læste dette var at “the good stuff” i samtalen er så meget mere end det sagte. Det er også det usagte, det er måden det siges på både ved betoning, kropssprog, ordvalg etc. Det er de associationer der dannes hos modtageren og det fællesskab der opstår gennem dialogen. Samtale er ikke bare sam-tale.

ps.
Se også mit indlæg Samtale 2.0 med tanker om hvilken form for samtaler vi har.